Temel Kodlama Teknikleri

Temel Kodlama Teknikleri

Kodlama yaparken her yazılımcının kendine kolaylık sağlaması için oluşturduğu bir kodlama şekli vardır. Bu sayede bir sonraki sefere kodları okuyup, analiz yapan kişi kitap okurcasına anlayıp işin devamını getirebilir. 

 1. Örneğin bir değişkene isim verdiğinizde sizin için anlaşılır ve kolay olmalı. Akılda kalıcı ve sürekli geriye dönüp bakmamanız için size doğru gelen ismi koymalısınız. Örneğin:
  $blogViews=array("title"=>"Konu Başlığı",
                   "content"=>"bütün resim yazı vb. içerik bilgilerinin tutulacağı alan.",
                   "tags"=>"etiket1,etiket2,etiket3");
 2. Anlaşılabilir fonksiyon isimleriniz olmalı. "Fonksiyon ne iş yapıyor?" sorusuna cevap vermeli. Bu sayede sizin eliniz kolunuz olan bu fonksiyonları çağırırken rahatça hatırlayıp kod yazarken zaman kaybetmezsiniz. Örneğin:
  public function makeSefLink($title) {
          $find = ['Ç', 'Ş', 'Ğ', 'Ü', 'İ', 'Ö', 'ç', 'ş', 'ğ', 'ü', 'ö', 'ı', '+', '#', '.'];
          $change = ['c', 's', 'g', 'u', 'i', 'o', 'c', 's', 'g', 'u', 'o', 'i', 'plus', 'sharp', ''];
          $title = strtolower(str_replace($find, $change, $title));
          $title = preg_replace('/[\']/', '', $title);
          $title = preg_replace("@[^A-Za-z0-9\-_\.\/\+]@i", ' ', $title);
          $title = preg_replace('/[-]+/', '-', $title);
          $title = trim(preg_replace('/\s+/', ' ', $title));
          $title = str_replace(' ', '-', $title);
          return $title;

  }
 3. Klasör isimleri en önemli yerlerden biri, çünkü yazdığınız kodları bulmanızda çok önemli rol oynar. Örneğin ağaç şu şekilde olmalı:
  |--assets
  | |->css
  | |->js
  | |->style.css
  |--functions
  | |->databaseModels.php
  |--helpers
  | |->reformater.php
  |--views
  | |->blog
  |   |->blogLists.php
  | |->template.php
  |--index.php
 4. Veri tabanı tablo ismi vermeden önce tablonun ilişki durumunu gözönünde bulundurarak isimlendirmekte fayda var.örnek olarak:
  ___________________________________________________
  |blogContent        blogTags_pivot      blogTags  |
  |-id                -blog_id            -id        |
  |-title             -tag_id             -tag       |
  |-content                                          |
  |__________________________________________________|
  

  blogTags_pivot tablosu çoktan bire (many to one) ilişkisine hizmet eden bir tablo ve sütunları hangi tag hangi bloğa bağlı onu tutuyor. Bu sayede etiketleme modülünü kullanabilir oluyoruz. _id ile belitmemizin sebebi ilişkilendirileceği manasına geldiğini düşünmemizi sağlıyor.

Kodlama yaparken sizin için kolaylık sağlayacak ve sizi hızlandıracak yöntemlerinizi geliştirebilir, daha pratik yöntemler türetebilirsiniz. Unutmayın! temel olmadan üzerine bir bilgi dahi koymak, sizi gelecekte çok yanlış yönlendirip zaman kaybetmenize sebep olacaktır.

Temel Kodlama Teknikleri - bertugfahriozer.com Temel Kodlama Teknikleri - bertugfahriozer.com Temel Kodlama Teknikleri - bertugfahriozer.com Temel Kodlama Teknikleri - bertugfahriozer.com

Temel Kodlama Teknikleri - bertugfahriozer.com

Temel Kodlama Teknikleri - bertugfahriozer.com

Temel Kodlama Teknikleri - bertugfahriozer.com

Temel Kodlama Teknikleri - bertugfahriozer.com

Temel Kodlama Teknikleri - bertugfahriozer.com
Temel Kodlama Teknikleri - bertugfahriozer.com